کارآفرین و کارآفرینی

ایجاد کسب و کار و کارآفرینی

کارآفرین و کارآفرینی

کارآفرین و کارآفرینی یک کارآفرین کسی است
که نیاز جامعه را برآورده می کند و با ایده نوآورانه خود می کوشد
تا با همان رویکرد مواجه شود. از سوی دیگر، ” کارآفرینی” که به فرایند ایجاد یک نهاد تجاری منجر می شود، به دنبال بازگشت به آینده است.

شما ممکن است افرادی مانند بیل گیتس، جف بیسوس، استیو جابز، مارک زوکربرگ، لری پیج،
جک ما و بسیاری دیگر را برای محصولات نوآور و منحصر به فرد خود
که به آنها به جامعه داده شده است، شنیده باشید. آنها بازرگانان نیستند،
بلکه کارآفرینان هستند زیرا آنها یک کسب و کار را تاسیس کرده اند
تا یک محصول نوآورانه ارائه دهند و در امید به دست آوردن سود به عنوان بازگشتی در آینده به خطر بیفتند

بعبارتی :

کارآفریی به معنای پولدار شدن و ثروت اندوختن نیست
بلکه به معنی ارزش افزایی از طریق هم افزایی است.
کارآفرینی یک مکتب زندگی، یک سبک تفکر و و روشی کارآمد برای دستیابی به آمال است.

بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود
که توانایی تحمل ریسک – اغلب مالی – را دارد
و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند.
همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم،
چه کارمند، چه کشاورز و … در هر پست و مقامی که باشیم
در راه انجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم

در خصوص کارآفرین و کارآفرینی در ویکی پدیا بیشتر بخوانید