طرح توجیهی کسب و کار

طرح توجیهی برای کسب و کارها

طرح توجیهی چیست ؟
تعریف طرح توجیهی
تعریف کلی طرح توجیهی، یک مطالعه کارشناسی شده است

که در خصوص بررسی امکان پذیری ایجاد یک کسب و کار می باشد .

به عبارتی طرح توجیهی کسب و کار ، امکان سنجی و بررسی و معنای تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک کسب وکار می باشد

امروزه بانک های اعطا کننده تسهیلات اشتغال برای پی بردن به ریسک و موفقیت کسب و کار از درخواست کننده تسهیلات طرح توجیهی می خواهند.

در واقع میخواهند بدانند که آیا متقاضی خود ، به کاری که انجام خواهد داد وقف است.

و همچنین متقاضی چقدر به موفقیت کسب و کارش ایمان دارد

خروجی نهایی مطالعات طرح توجیهی، ارائه یک مدل تصمیم گیری به ذی نفعان و بانیان مجری طرح است.

که این مدل نشان دهنده دورنمایی از وضعیت تولید محصول و یا خدمات مورد نظر در آینده می باشد.

یک طرح توجیهی جامع، مستند و استاندارد این قابلیت را دارد که تمامی ابعاد اثرگذار بر پروژه را به طور دقیق مورد بررسی و کالبد شکافی قرار دهد.

با استفاده از این مطالعات نقاط قوت و ضعف ایده سرمایه گذاری شناسایی میشود

و می توان راهکارهایی جهت مقابله با تهدید های موجود در بازار اتخاذ نمود.

طرح کسب و کار در ایران اکثرا توسط متقاضیان تسهیلات دولتی نوشته می شود

و به بانک ها و یا صندوق کارآفرینی امید ارائه می گردد

بصورت اجمالی در طرح توجیهی کسب و کار به موارد ذیل اشاره میشود

۱٫امکانات اولیه متقاضی :

اینکه متقاضی کسب و کار خود را دارد و یا از صفر شروع میکند

متقاضی در این قسمت به امکنات اولیه از جمله مکان ،مجوز و تجهیزات موجود می پردازد

۲٫مزیت رقابتی طرح و مطالعات بازار (Market Study)

متقاضی تسهیلات و یا مجری کسب و کار در این قسمت، مزیت رقابتی طرح و یا مجری طرح را ذکر میکند

توضیح اینکه ، مزیت رقابتی باید حداقل قابل کپی برداری توسط رقبا نباشد

و یا اینکه کپی برداری ان توسط دیگران زمانبر باشد

۳٫تجهیزات مورد نیاز:

در این قسمت تجهیزات و ماشین آلت مورد نیاز طرح ذکر میشود .

  • تجزیه و تحلیل مالی (Financial Analysis) : شامل سرمایه در گردش و هزینه های کسب و کار

۴٫سرمایه در گردش :

مجری طرح در این قسمت سرمایه در گردش مورد نیاز طرح را برای یک دوره تولید ذکر میکند

۵٫هزینه های طرح:

در این قسمت متقاضی و یا مجری طرح هزینه های جاری طرح را پیش بینی و ذکر میکند

۶٫برآورد سود دهی طرح کسب و کار و توجیه پذیری فنی (Technical Feasibility) :

مجری طرح در این قسمت به محسابه درآمد و کسر هزینه ها پرداخته و سوددهی کسب و کار را برآورد میکند

نکته :

بررسی اهلیت متقاضی (در سیستم بانکی و صندوق کارآفرینی امید) از آنجا که طرح ها توسط افراد انجام میشودو طرح کسب و کار بخودی خود ارزش ندارد

لذا بانکها از اهلیت و توانایی مجری طرح در اجرای آن مطمئن میشوند و اهلیت افراد را مورد بررسی قرار می دهند

آنچه در فوق اشاره شد

خلاصه ای از مواردی بود که در طرح توجیهی به ان اشاره می شود.

البته نظر شخصی من استفاده از بوم ناب بجای طرح کسب و کار است

در مقایسه بوم ناب و طرح کسب و کار به اهمیت بوم ناب پی می بریم

در واقع بوم ناب داستان کسب و کار شماست.

برا ی مطالعه در خصوص بوم ناب کسب و کار به لینک ذیل مراجعه نمائید

لینک مطالعه : بوم ناب