اکوسیستم استارتاپ

اکوسیستم استارتاپ | زیست بوم استارتاپ

اکوسیستم استارتاپ

اکوسیستم استارتاپی چیست ؟

همانطوریکه میدانید اکوسیستم یا زیست‌بوم که به محیط زیست و حیات جانوران مربوط میشود.
اما امروزه بحثی در فضای استارتاپ ها وجود دارد
با عنوان ” اکوسیستم استارتاپ ها و درباره حیات استارتاپی بحث میکند

و اما

اکوسیستم استارتاپ :

زیست بوم مناسب برای شکل گیری و بالندگی نوپاها، متشکل از مجموعه‌ای از المان ها بوده ،
که بدون حضور آنها نمی‌توان به رشد و ارتقای وضعیت و موقعیت کشور در این حوزه امیدی داشت.

بطور کلی تعدادی از عناصری که در رشد استارتاپ ها میتوانند نقش آفرین باشند بشرح ذیل است

 1. مراکز رشد و شتاب دهنــده هــا (Accelerators & incubators)
 2. مراکز و شبکه‌های سرمایه‌گذاری Investors
 3. رسانه ها Information brockers
 4. سمن ها (سازمان‌های مردم نهاد) NGO’s
 5. موسسات عمومی و دولتی مرتبط Public & Government Institute’s
 6. دانشگاه ها و مراکز آموزشی حرفه‌ای Universities

بحثی در اکوسیستم استارتاپی

فعالیت این مراکز با رویکرد فعال سازی فضای کسب و کارهای نوپا، مکمل و پوشش دهنده یکدیگر خواهد بود و به افزایش ثمردهی تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه کمک می‌کند. با هم افزایی این بخش ها، فرهنگ عمومی و اشتیاق همگانی ناظر به استارتاپ حاکم می‌شود. روابط بین بخشی این اضلاع شش گانه به شکل گیری فضای تبادل تجارب و رویدادهای مرتبط منتهی می‌شود که بستری ضروری برای شکل گیری و همگانی شدن فضای فعالیت‌های نوپا به شمار می‌رود.

بعبارتی :

یک زیست‌بوم جانوری شامل عناصر و بازیگرانی است
که مجموعه آن‌هاو ارتباط بین آن‌ها را اکوسیستم می‌نامند.

این عناصر درباره جانوران شامل جنگل است، رودها، سایر جانوران، گیاهان و یا آب‌وهوا. و

عناصری که روی حیات آن جانور موثر است و به ادامه زندگی او کمک می‌کنند.

درباره استارتاپ‌ها نیز از همین رو واژه اکوسیستم بیان می‌شود
چرا که دقیقاً بناست عناصر و بازیگرانی که به استارتاپ‌ها و حیات آن‌ها کمک می‌کنند
و ریسک آن‌ها را کاهش می‌دهد اشاره کند.

بازیگران اکوسیستم استارتاپ ها

تعدادی از بازیگرانی که در رشد و یا شکست استارتاپ ها میتوانند اثرگذار باشند بشرح ذیل آورده شده

 • دولت
 • قوانین
 • کارآفرینان
 • دانشگاه‌ها
 • جمعیت و سطح تحصیلات و درآمد
 • بازیگران بزرگ خصوصی
 • شتاب‌دهنده‌ها
 • صندوق‌ها و شرکت‌های تامین مالی
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
 • فضاهای کاری اشتراکی
 • فرهنگ مردم
 • و …

به مجموعه این بازیگران و ارتباط آن‌ها با یکدیگر اکوسیستم آن استارتاپ می‌گویند.
هر استارتاپی در یک اکوسیتم استارتاپی ایجاد میشود
همان‌طور که یک گیاه یا یک جانور در محیط نامناسب رشد خوبی نخواهد داشت،
یک استارتاپ در اکوسیستم استارتاپ نامناسب رشدی نخواهد داشت.

اگر میخواهید در این خصوص بیشتر بخوانید میتوانید از ویکی پدیا هم بهره ببرید

لینک