۲۶ آذر ۱۳۹۷
داستان بازاریابی

داستان دو گدا ( داستان کوتاه آموزنده ویژه بازاریابی)

داستان دو گدا دو گدا تو یه خیابون شهر رم کنار هم نشسته بودن. یکیشون یه صلیب گذاشته بود جلوش،اون یکی یه ستاره داوود.. مردم زیادی […]

خلیج : آموزش - راهکار - نرم افزار در حوزه کسب و کارها