اگر با کسب و کار سروکار دارید یا کارآفرین هستید، حتماً این کتاب را بخوانید

عنوان اصلی کتاب  : Business Model Generation

مولف اصلی کتاب : استروالدر

خلق مدل کسب و کار : کمتر کتابی به اندازه کتاب Business Model Generation نوشته استروالدر به شهرت جهانی رسیده است.

او در این کتاب ابزاری به نام Business Model Canvas یا بوم مدل کسب و کار را مطرح کرده و به کارآفرینان و تحلیل‌گران کسب و کار پیشنهاد می‌کند به کمک این ابزار، بخش‌های مختلف مدل کسب و کار و ارتباط آنها با یکدیگر را به شیوه‌ای ساده‌ و کاربردی، ترسیم و بررسی کنند.

کتاب خلق مدل کسب و کار، با طرح ۹ سوال، به ما کمک می‌کند که تصویر شفاف‌تری از سه بخش اصل کسب و کارمان که در تعریف بوم کسب و کار به آن اشاره کردیم، به دست بیاوریم.

لینک مطلب بوم کسب و کار :

بخش‌های اصلی هر کسب و کار که استروالدر در کتاب خلق مدل کسب و کار مطرح می‌کند به شرح زیر هستند:

بخش‌بندی مشتریان (Customer Segments)

ارزش پیشنهادی (ایجاده شده) کسب و کار (Value Proposition)

کانال‌هایی که از طریق آنها به مشتریان دسترسی پیدا می‌کنیم (Channels)

نحوه ارتباط با کسانی که به مشتریان ما تبدیل شده‌اند (Customer Relationships)

جریان درآمد در کسب و کار (Revenue Stream)

منابع کلیدی که کسب و کار ما برپایه‌ی آن‌ها شکل می‌گیرد (Key Resources)

فعالیت‌های کلیدی که کسب و کار ما را تعریف می‌کنند (Key Activities)

شرکای اصلی و کلیدی که کسب و کار با همکاری آن‌ها شکل می‌گیرد (Key Partners)

ساختار هزینه‌ها (Cost Structure

خلیج : آموزش - راهکار - نرم افزار در حوزه کسب و کارها