مدل درآمدی و مدل کسب و کار

مدل درامدزایی

مدل درآمدی :

به‌طور کلی یک مدل درآمدی، یک چارچوب برای به دست آوردن درآمد است. مدل درآمدی مشخص می‌کند:

مدل درآمدی (به انگلیسی: Revenue model) یک جزء کلیدی از مدل کسب و کار است.
هر کسب و کاری از ابتدای حیات خود نیاز به درآمدزایی دارد.
در واقع یکی از دلیل به وجود آمدن کسب و کارها درآمدزایی است.
شرکت‌های کوچک و بزرگ برای کسب درآمدهای کم و زیاد نیاز به برنامه‌ریزی و آگاهی نسبت به مدل‌های مختلف درآمدی دارند.


عدم آگاهی نسبت به روش کسب درآمد می‌تواند موجب کوچک ماندن، کوچک شدن و حتی شکست کسب و کار شود. بسیاری از برندهای مطرح دنیا دارای چندین مدل درآمدی هستند؛
که آگاهی از روش‌های درآمدزایی و مدل‌های درآمدی آن‌ها نیازمند بررسی و مطالعه دارد.
در ادامه برخی از انواع مدل‌های درآمدی به همراه موارد مطالعاتی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته‌است.


با داشتن یک مدل درآمدی واضح، یک کسب و کار می‌تواند روی یک بازار هدف تمرکز کند،
برنامه‌های توسعه ای برای محصولات و خدمات خود داشته باشد. برنامه بازاریابی خود را تدوین کند، در راستای ایجاد اعتباری و جذب سرمایه گام بردارد.

به‌طور کلی یک مدل درآمدی، یک چارچوب برای به دست آوردن درآمد است. مدل درآمدی مشخص می‌کند:

کدام منبع درآمدی برای پیگیری مناسبت است؟
چه چیز ارزش پیشنهاد دادن دارد؟
چگونه ارزش‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند؟.
چه کسی برای ارزش‌ها پول پرداخت می‌کند؟

در واقع مدل درآمدی ، منطق درامدزایی یک کسب و کار است

مدل کسب و کار :

برای مدل کسب و کار تعدادی تعریف ذکر شده که عمدتا در برخی پارامترها باهم اشتراک دارند .
تعدادی از این تعارف را در ذیل می آورم

لیست تعاریف مدل کسب و کار

تیمرز (۱۹۹۸) :
مدل کسب و کار، معماری از محصول، خدمت یا جریان اطلاعات است،
که شامل توصیفی از انواع بازیگران کسب و کار و نقش هر یک از آنان می‌گردد.
یک توصیف که مزایای بلقوه‌ای برای اقسام بازیگران کسب و کار دارد. یک توصیف از منابع درآمدی ارائه کند.


چسبراف و روزنبلوم (۲۰۰۲) :
مدل کسب و کار،‌ منطق ابتکاری است که پتانسیل فنی کسب و کار را با نحوه تحقق ارزش اقتصادی متصل می کند.


ماگرتا (۲۰۰۲) :
مدل کسب و کار، داستانی است در خصوص اینکه یک شرکت چطور کار می‌کند.
یک مدل کسب و کار به پرسش‌های سنی پیترداکر پاسخ می‌دهد. مشتریان چه کسی هستند؟ ارزش مشتریان در چیست؟ این کسب و کار چگونه پول درمی‌آورد؟ منطق اقتصادی که توضیح دهد، چگونه یک کسب و کار می‌تواند، به مشتریان خود ارزش را با یک هزینه مناسب ارائه دهد؟


موریس و همکاران (۲۰۰۵) :
مدل کسب و کار، نمایشی کوتاه از اینکه چگونه یک مجموعه از متغیر‌های تصمیم‌گیری، در حوزه‌های استراتژی سرمایه گذاری، معماری و اقتصاد ، که چگونگی خلق مزایای رقابتی مناسب در یک بازار از پیش تعیین شده را مشخص می‌سازد.

مدل کسب و کار شش مولفه اصلی دارد:

 • پیشنهاد ارزش
 • مشتریان
 • فرآیند‌های داخلی
 • موقعیت خارجی
 • مدل اقتصادی
 • فاکتورهای سرمایه گذاری


جانسون و همکاران (۲۰۰۸) :
مدل کسب و کار، شامل چهار عنصر در هم تنیده است،
که این عناصر باهم و درکنار هم ارزش را ایجاد و تحویل می دهند.
این چهار عنصر شامل پیشنهاد ارزش مشتری، فرمول سود، منابع کلیدی و فعالیت‌های کلیدی است.


تیس (۲۰۱۰):
مدل کسب و کار، گزارشی مفصل از داده‌ها ، مدارک و منطقی که از ارائه پیشنهاد ارزش به مشتریان حمایت می‌کند و یک ساختار قابل دوام از هزینه و درآمد برای ارائه ارزش از طریق شرکت ارائه می‌کند.

مدل کسب و کار،‌ منطق ابتکاری است که پتانسیل فنی کسب و کار را با نحوه تحقق ارزش اقتصادی متصل می کند.


ماگرتا (۲۰۰۲):
مدل کسب و کار، داستانی است در خصوص اینکه یک شرکت چطور کار می‌کند.
یک مدل کسب و کار به پرسش‌های سنی پیترداکر پاسخ می‌دهد. مشتریان چه کسی هستند؟
ارزش مشتریان در چیست؟ این کسب و کار چگونه پول درمی‌آورد؟ منطق اقتصادی که توضیح دهد،
چگونه یک کسب و کار می‌تواند، به مشتریان خود ارزش را با یک هزینه مناسب ارائه دهد؟


موریس و همکاران (۲۰۰۵):
مدل کسب و کار، نمایشی کوتاه از اینکه چگونه یک مجموعه از متغیر‌های تصمیم‌گیری،
در حوزه‌های استراتژی سرمایه گذاری، معماری و اقتصاد ، که چگونگی خلق مزایای رقابتی مناسب در یک بازار از پیش تعیین شده را مشخص می‌سازد

. مدل کسب و کار شش مولفه اصلی دارد

 • پیشنهاد ارزش،
 • مشتریان
 • فرآیند‌های داخلی
 • موقعیت خارجی
 • مدل اقتصادی
 • فاکتورهای سرمایه گذاری


جانسون و همکاران (۲۰۰۸):
مدل کسب و کار، شامل چهار عنصر در هم تنیده است،
که این عناصر باهم و درکنار هم ارزش را ایجاد و تحویل می دهند.


این چهار عنصر شامل :

 • پیشنهاد ارزش مشتری
 • فرمول سود
 • منابع کلیدی
 • فعالیت‌های کلیدی


تیس (۲۰۱۰) :
مدل کسب و کار، گزارشی مفصل از داده‌ها ، مدارک و منطقی که از ارائه پیشنهاد ارزش به مشتریان حمایت می‌کند و یک ساختار قابل دوام از هزینه و درآمد برای ارائه ارزش از طریق شرکت ارائه می‌کند.

منبع : ویکی پدیا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *